Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe ”Kosmetologia” w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie trwają dwa semestry. Kierowane są do wszystkich osób chcących zdobyć umiejętności z zakresu kosmetologii oraz posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata. Uwaga! Do uczestnictwa w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów okołomedycznych! Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z najnowszą wiedzą i uzyskają niezbędne umiejętności pomagające w codziennej pracy w branży kosmetycznej i estetycznej.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Kosmetologia właściwa
 • Pracownia kosmetologii
 • Dermatologia
 • Ustawodawstwo kosmetyczne
 • Marketing produktu kosmetycznego
 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Fizjologia z patofizjologią
 • Chemia organiczna i nieorganiczna
 • Higiena i prewencja zakażeń
 • Podstawy dietetyki i suplementacji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!