Charakterystyka studiów

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej.

Dzięki zdobytym umiejętnościom do poznania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć określonych programem studiów, które spełniają wymogi określone w przepisach prawa regulującego wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna są oparte o nowy program zawierający więcej godzin z przedmiotów praktycznych, takich jak

  • nauka diagnozy w oparciu o Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, obserwacje kliniczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
  • planowanie terapii w oparciu o uzyskane dane z diagnozy
  • programowanie sesji terapeutycznej z dzieckiem
  • nauka wykorzystania sprzętów i pomocy na sali SI

Zapewniamy możliwość ćwiczenia postępowania diagnostycznego oraz prowadzenia ćwiczeń na dzieciach. Zajęcia odbywają się na w pełni wyposażonej sali do terapii SI. Są prowadzone przez certyfikowanych terapeutów SI z ponad 20-letnim doświadczeniem. 

Absolwenci studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Partner studiów

Kadra dydaktyczna:

Eksperci zajmujący się integracją sensoryczną oraz pedagogiką przedszkolną jak i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką specjalną, oligofrenopedagogiką, pedagogiką społeczną, prawem, medycyną, psychologią. Praktycy i teoretycy.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!