Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach, przygotowujących się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zajmujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych, administratorów IT i innych zainteresowanych tematyką studiów.

Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] umożliwią wykonywanie ustawowych zadań określonych jako kwalifikacje zawodowe RODO, a także nowych możliwości zawodowych w wymiarze udzielania porad oraz konsultacji stronom trzecim.

Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności słuchaczy w dziedzinie zastosowania zasad bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych i informacji. Podstawą ich realizacji jest ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Partner kierunku

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Podstawa prawna

Wykładowcy

Adam Rogowski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Sztokholmskiego. Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem regulacji RODO (GDPR). Doświadczenie zdobywał m.in w: East-West Management Institute w Budapeszcie, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie, Radzie Europy (COE) i Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ECHR) w Strasburgu. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Jarosław Cylkowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji naukowych. Od wielu lat związany z tematyką ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych. Autor i konsultant kilkudziesięciu polityk ochrony danych osobowych. Dorobek dydaktyczny obejmuje przeprowadzanie i koordynowanie szkoleń dla ponad 3000 pracowników firm, instytucji, urzędów.

Marlena Grelik-Urbanowska – magister prawa, a także magister bezpieczeństwa wewnętrznego. Ekspert i szkoleniowiec w dziedzinie ochrony danych osobowych, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w obszarze ochrony danych w sektorze publicznym, energetycznym, finansowym oraz ubezpieczeniowym. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z małymi jednostkami organizacyjnymi, a także grupami kapitałowymi. Audytor wewnętrzny ISO 27001. Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w szczególności w dziedzinie ochrony danych w obszarze ubezpieczeniowym i prawa pracy.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów – praktycy i teoretycy oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!