Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim lub licencjackim, absolwentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz dla absolwentów innych kierunków legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

Słuchacz podczas studiów nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz w miarę możliwości niwelowania ich poprzez zastosowanie różnych rodzajów rehabilitacji i fizykoterapii. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zająć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poszerzoną o elementy fizjoterapii. Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 • Podstawy teoretycznych postępowania korekcyjnego
 • Metody oceny postawy ciała
 • Metodyki nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Korektywy w grupach poza ortopedycznych
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychologii klinicznej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!