Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim lub licencjackim, absolwentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz dla absolwentów innych kierunków legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

Słuchacz podczas studiów nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz w miarę możliwości niwelowania ich poprzez zastosowanie różnych rodzajów rehabilitacji i fizykoterapii. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zająć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poszerzoną o elementy fizjoterapii. Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!