Charakterystyka studiów

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z ludźmi starzejącymi się. Podczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do pracy i opieki nad osobami starszymi.

Absolwenci posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z ludźmi starszymi.  Mogą podjąć pracę w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak psychologia, pedagogika, zarządzanie, andragogika, demografia, socjoterapia  oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!