Charakterystyka studiów

Słuchacze studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa, nabędą praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z zapisami podstawy programowej.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz dydaktyki przedmiotu.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich bezpieczeństwo, obronność, psychologia, pedagogika, socjologia i prawo. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!