Charakterystyka studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia odpowiadają na bieżące potrzeby rynkowe w zakresie usług dietetycznych. Oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) Uwaga! Do uczestnictwa w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów okołomedycznych! Wzrastająca samoświadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywiania oraz moda na prowadzenie zdrowego trybu życia wymaga dobrze wykwalifikowanych specjalistów z zakresu dietetyki. Studia na Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie oraz nasza profesjonalna kadra praktyków daje gwarancję zdobycia szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad odżywiania.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Podstawy dietetyki kliniczne
 • Klasyfikacja diet i ich zastosowanie
 • Różnorodność diet na świecie. Kuchnie świata
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Technologia przygotowania potraw - teoria
 • Podstawy suplementacji
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Zasady układania jadłospisu
 • Planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Ocena stanu żywienia, ocena stanu odżywienia i rozpoznanie niedożywienia
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na studiach z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, dyplomowanych dietetyków, lekarzy, trenerów i osób zajmujących się dietetyką na co dzień.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!