Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku „Cyberbezpieczeństwo” w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Program studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania bezpieczeństwem organizacji w środowisku cyfrowym, analizy ryzyka i prognozowania zagrożeń w środowisku cyfrowym, dbałości o wizerunek w sieci, projektowania i implementowania procedur bezpieczeństwa. Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów

Studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat, magister), a w szczególności do:

 • inspektorów ochrony danych osobowych;
 • pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych;
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości;
 • analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji
 • wszystkich zainteresowanych obszarem cyberbezpieczeństwa.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Cyberbezpieczeństwo jako nowy obszar bezpieczeństwa
 • Strategie i regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Edukacja, a bezpieczeństwo informacji
 • Zagrożenia IT – studia przypadku
 • Prawne aspekty IT
 • Obrona rozległych sieci korporacyjnych
 • Ataki oraz ochrona aplikacji WWW
 • Zarządzanie incydentami teleinformatycznymi
 • Wstęp do informatyki śledczej
 • Zabezpieczanie danych cyfrowych
 • Prawne aspekty przestępstw komputerowych
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczość
 • Komunikacja interpersonalna w biznesie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak informatyka, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie procesami, bezpieczeństwem. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!