Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku „Cyberbezpieczeństwo” w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Program studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania bezpieczeństwem organizacji w środowisku cyfrowym, analizy ryzyka i prognozowania zagrożeń w środowisku cyfrowym, dbałości o wizerunek w sieci, projektowania i implementowania procedur bezpieczeństwa. Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów

Studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat, magister), a w szczególności do:

  • inspektorów ochrony danych osobowych;
  • pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych;
  • pracowników wymiaru sprawiedliwości;
  • analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji
  • wszystkich zainteresowanych obszarem cyberbezpieczeństwa.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak informatyka, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie procesami, bezpieczeństwem. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!