Charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”  opanuje zarówno klasyczny warsztat pracy biblioteki, jak też wykorzystywać bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD/DVD, online), organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych) w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Sowa, MOL itp.).

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 • Laboratorium metodyczne bibliotekarza
 • Zarządzanie informacją naukową
 • Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów
 • Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
 • Zastosowanie komputerów w pracy biblioteki
 • Biblioterapia rozwojowa
 • Marketing w bibliotece
 • Konwersatorium z literatury współczesnej, w tym z literatury dla dzieci i młodzieży
 • Praktyka w bibliotece

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów – praktycy i teoretycy oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!