Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP. Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz nabycie umiejętności szkoleń w zakresie BHP.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Organizacja i metody pracy służb bhp
 • Pierwsza pomoc i ratownictwo
 • Czynniki środowiska pracy. Choroby zawodowe i para-zawodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy
 • Ergonomia w środowisku pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego, ochrona przeciwpożarowa
 • Zagrożenia - wypadki, awarie, katastrofy (diagnostyka i postępowanie)
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Konwencje i dyrektywy dotyczące BHP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce i UE
 • Elementy psychologii pracy
 • Stanowiska i procesy pracy w różnych gałęziach przemysłu
 • Fizjologia i higiena pracy z elementami toksykologii

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są przez kadrę doświadczonych szkoleniowców z dziedziny BHP, ratownictwa, ochrony środowiska, budownictwa, prawa, ekonomii, zarządzania i psychologii.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!