Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP. Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz nabycie umiejętności szkoleń w zakresie BHP.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są przez kadrę doświadczonych szkoleniowców z dziedziny BHP, ratownictwa, ochrony środowiska, budownictwa, prawa, ekonomii, zarządzania i psychologii.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!