Charakterystyka studiów

W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji – na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Słuchacze studiów podyplomowych „Administracja publiczna  – prawo i zarządzanie”,  zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych.

Studia zawierają  także przedmioty dotyczące zarządzania i kierowania w administracji publicznej.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Podstawy prawa
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Planowanie, budżetowanie i analiza ekonomiczna jednostki administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
 • Projekty UE w jednostkach administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Etyka w administracji
 • Techniki komunikowania i mediacji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Partner kierunku

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak prawo, administracja, etyka,  zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!