Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie złożyła wniosek do Ministra Nauki i Edukacji o wydanie zgody na uruchamianie nowego kierunku studiów

Zarządzanie (studia II stopnia)*

Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest obecnie oceniany pod względem merytorycznym.

Osoby zainteresowane nowotworzonym kierunkiem studiów magisterskich prosimy o kontakt na adres: dziekanat@kpsw.pl

W ciągu 48 godzin po informacji o uzyskaniu uprawnień na prowadzenie w/w studiów skontaktujemy się z każdą osobą, która zadeklarowała zainteresowanie nowym projektem edukacyjnym KPSW,  przesyłając zatwierdzony program studiów, wykaz przedmiotów, oraz zarys planu zjazdów na I semestr.

Na tym etapie informujemy że studia są zaplanowane w układzie 3 semestrów (1,5 roku) a równe czesne będzie wynosiło 3300 zł. za każdy semestr. Będzie również możliwość rat miesięcznych.

Zgodnie z tradycją KPSW, każdy nowy kierunek jest objęty bonifikatą „na start”.

W przypadku Zarządzania (studia II) stopnia – będzie to 500 zł mniej za I semestr.

* Informacja powyższa nie ma charakteru rekrutacyjnego,  przekazujemy ją w duchu zachowania najwyższych standardów akademickich, jawności i przejrzystości działań uczelni oraz pielęgnowania doskonałych relacji z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!