Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Program studiów koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem w turystyce i hotelarstwie. Specjalność pozwala poznać m.in.: zasady kierowania przedsiębiorstwami i podmiotami hotelarskimi, biurami podróży itp. Nasi absolwenci znają mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, a także jego wpływem na działalność podmiotów turystycznych i hotelarskich.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie potrafią m.in.:

  • zarządzać zespołami placówek o profilu turystycznym lub hotelarskim;
  • organizować i realizować strategię marketingową podobnych podmiotów;
  • zarządzać logistyką podmiotów hotelarskich;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole; pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie będzie doskonale przygotowany do pracy jako menedżer hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, pracownik biura podroży, pośrednik turystyczny, menedżer gospodarstwa agroturystycznego, organizator i koordynator imprez turystycznych, specjalista ds. turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego i w organach administracji rządowej.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!