Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Od jakiegoś czasu coraz częściej daje się zasłyszeć w świecie sportu, że ten potrzebuje być zarządzanym przez profesjonalne i wykwalifikowane kadry managerskie.   

Stąd też program studiów został skoncentrowany na licznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem w sporcie. Specjalność pozwala poznać m.in.:

 • organizację i zarządzanie w organizacjach sportowych oraz organizacjach nawiązujących w swojej aktywności do sportu;
 • charakterystykę działalności organizacji sportowych i zbliżonych w warunkach wolnego rynku;
 • zasady współpracy organizacji sportowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
 • finansowanie sportu w Polsce;
 • zarządzanie kadrami w organizacjach sportowych;
 • finanse organizacji sportowych i wiele innych.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Zarządzanie w sporcie potrafią m.in.:

 • wykorzystywać zasady coachingu;
 • zarządzać kadrami organizacji sportowych;
 • swobodnie poruszać się na gruncie współpracy organizacji sportowych z innymi podmiotami w tym Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
 • organizować i wprowadzać strategię marketingową organizacji sportowych;
 • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
 • pracować pod presją czasu;
 • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Partnerzy specjalności

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie w sporcie będzie mógł być zatrudniony jako menedżer ds. marketingu i promocji klubu lub związku sportowego, menedżer zespołu, dyrektor biura, kierownik sekcji, rzecznik prasowy, zarządzający szkółką piłkarską, w ośrodkach sportu i rekreacji

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!