Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Program studiów koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem w administracji. Specjalność pozwala poznać m.in.:

  • organizację i zarządzanie w administracji samorządowej i rządowej;
  • wybrane zagadnienia prawa administracyjnego;
  • zagadnienie finansów publicznych i wiele innych.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Zarządzanie w administracji potrafią m.in.:

  • wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa i wielu innych;
  • zarządzać projektami w administracji publicznej;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
  • pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji będzie mógł być zatrudniony w urzędach centralnych, samorządowych, rządowych, organizacjach społecznych, fundacjach lub innych organizacjach pożytku publicznego współdziałających ze strukturami administracji publicznej.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!