Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Na polskim rynku pojawia się coraz liczniejsze grono niepublicznych podmiotów medycznych. Ten trend, wraz z licznymi placówkami o podobnym charakterze sprawiają, że na rynku pracy da się odnotować wyraźne zapotrzebowanie na kadry managerskie dla podmiotów leczniczych. Nasza specjalność jest na nie odpowiedzią.

Dlatego program studiów został skoncentrowany na licznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem podmiotami leczniczymi. Specjalność pozwala poznać m.in.: zasady kierowania przedsiębiorstwami i podmiotami leczniczymi, a także innymi placówkami związanymi z ochroną zdrowia. Nasi absolwenci znają mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, a także jego wpływem na działalność podmiotów leczniczych.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Zarządzanie podmiotami leczniczymi potrafią m.in.:

  • zarządzać zespołami placówek medycznych;
  • organizować i realizować strategię marketingową podmiotów leczniczych;
  • zarządzać logistyką podmiotów leczniczych;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
  • pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie podmiotami leczniczymi  będzie mógł być zatrudniony w pionach administracji szpitali,  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!