Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Program studiów koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z podatkami i doradztwem podatkowym. Specjalność pozwala poznać m.in.:

 • mechanizmy rządzące systemem podatkowym w Polsce;
 • międzynarodowe i unijne prawo podatkowe;
 • zasady prowadzenia ksiąg oraz ewidencji podatkowej;
 • problematykę związaną z ordynacją podatkową, a także administracją skarbową, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Podatki doradztwo podatkowe potrafią m.in.:

 • analizować i interpretować prawo podatkowe;
 • prowadzić księgi rachunkowe;
 • wypełniać deklarację;
 • sporządzać pisma takie jak zażalenia, skargi do sądów administracyjnych itp.; rozwiązywać kazusy;
 • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
 • pracować pod presją czasu;
 • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Podatki i doradztwo podatkowe będzie mógł być zatrudniony w biurach doradztwa podatkowego, w biurach doradztwa personalnego, w  przedsiębiorstwach,  urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!