Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Program studiów koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z bankowością i usługami finansowymi. Specjalność pozwala poznać:

  • mechanizmy rządzące rynkami finansowymi;
  • umiejętność przeprowadzania analiz finansowych;
  • niuanse bankowego marketingu;
  • instrumenty runku pieniężnego i finansowego.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności niezbędnych do swobodnego poruszania się po rynku usług finansowych.   

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności. Dlatego absolwenci specjalności: Bankowość i usługi finansowe m.in. potrafią:

  • swobodnie interpretować trendy i zjawiska na gruncie rynku finansowego;
  • posługiwać się konkretnymi normami i regułami: prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bankowości i usług finansowych;
  • zastosować  podstawowe metody analizy rynku;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
  • pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w dalszej karierze zawodowej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Bankowość i usługi finansowe będzie przygotowany do pracy w bankach, instytucjach doradztwa i pośrednictwa finansowego, firmach leasingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit, administracji państwowej oraz konsultingu.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!