dOBRY wybór

Charakterystyka specjalności

Cel studiów: Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zaznajomienie ich ze współczesnym podejściem do kierowania personelem. W trakcie studiów przedstawiane są nowoczesne rozwiązania dotyczące metod i technik związanych ze strategicznym wymiarem zarządzania i wykorzystywania potencjału ludzkiego. Studiując na tej specjalności można zdobyć umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników do organizacji.

Co będziesz robić w przyszłości?

  • Pracować w HR

  • Kierować zespołami ludzkimi

  • Pozyskiwać pracowników

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

W 2021 r. Socjologia (studia I stopnia) uzyskała Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom, które wyróżniają się przekazywaniem nowoczesnej, praktycznej wiedzy, innowacyjnością oraz wysoką jakością kształcenia.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności będzie mógł być zatrudniony w publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz consultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego, szkolnych ośrodkach karier, Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; Centrach Pomocy Rodzinie; w działach zarządzania personelem (HR), działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych; organizacjach pozarządowych (NGO’s).

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!