Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Występowanie kryzysów psychologicznych o rozmaitej problematyce, głębi i złożoności staje się coraz częstsze.

Specjalność Psychologia społeczna skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie wiedzy psychologicznej.

Studia analizują różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne

Na specjalności, dowiesz się jak powstają emocje, w jaki sposób człowiek podejmuje świadome i nieświadome decyzje oraz jak mózg odbiera sygnały z otoczenia.

Co będziesz robić w przyszłości?

  • Budować dobre relacje z partnerami i klientami

  • Zajmować się zagadnieniami percepcji interpersonalnej

  • Stosować techniki psychologiczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

W 2021 r. Socjologia (studia I stopnia) uzyskała Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom, które wyróżniają się przekazywaniem nowoczesnej, praktycznej wiedzy, innowacyjnością oraz wysoką jakością kształcenia.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Partner specjalności

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Psychologia Społeczna może znaleźć pracę w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, instytucjach profilaktyki społecznej, placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!