Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Absolwenci specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne na kierunku Socjologia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kryminologii, socjologii, psychologii i prawa oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będą posiadali kompetencje w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem publicznym i logistyki w sytuacjach kryzysowych, problemów społecznych i strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i w UE, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof i naruszeń porządku publicznego.

Co będziesz robić w przyszłości?

  • Zarządzać bezpieczeństwem

  • Zarządzać sytuacjami kryzysowymi

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

W 2021 r. Socjologia (studia I stopnia) uzyskała Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom, które wyróżniają się przekazywaniem nowoczesnej, praktycznej wiedzy, innowacyjnością oraz wysoką jakością kształcenia.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Partner studiów

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne będą mogli podjąć prace w następujących instytucjach :  w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!