Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

W ramach studiów specjalności Resocjalizacja z profilaktyka uzależnień na kierunku Socjologia student nabywa wiedzę z zakresu resocjalizacji osób dorosłych. Będzie się uczył jak organizować działania resocjalizacyjne, pomocowe i terapeutyczne dla osób objętych systemem penintencjarystyki. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu oddziaływań profilaktyczno – resocjalizacyjnych wobec osób skazanych, przebywających w środowisku otwartym i zamkniętym. Nabędzie umiejętności dotyczące stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, zagrożonym jednostkom i grupom społecznym. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach  komunikacji interpersonalnej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy resocjalizacyjnej, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania profilaktyczno-resocjalizacyjne.

W ramach wybranych case studies zapozna się z technikami diagnozy zaburzeń socjalizacyjnych. Rozwinie umiejętności rozpoznawania specyficznych patologii społecznych, przyczyn przestępczości i form opieki terapeutycznej dorosłych. W konsultacji z ekspertami dowie się jak funkcjonują instytucje resortu sprawiedliwości, systemu penitencjarnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Co będziesz robić w przyszłości?

 • Pomagać innym wyjść na prostą

 • Zwalczać przestępczość, patologie

 • Resocjalizować

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Patologie społeczne
 • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
 • Psychoterapia i socjoterapia
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji kryzysowej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Elementy psychopatologii

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień absolwent może podjąć pracę w świetlicach socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centra pomocy rodzinie czy ośrodkach wsparcia.

Natomiast po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych pojawia się perspektywa pracy w instytucjach kontroli społecznej (Policja, Służba Więzienna) czy instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Kuratoria sądowe)

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!