Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Z roku na rok wzrasta liczba dzieci i nastolatków zmagających się z różnego typu zaburzeniami i problemami psychicznymi, co wpływa na zagrożenie ich prawidłowego rozwoju.  Program specjalności Psychologia dzieci i młodzieży koncentruje się wokół wieloaspektowego rozumienia specyficznych problemów okresu dzieciństwa i dorastania. W ramach zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień oraz zaburzeń rozwojowych okresu adolescencji. Specjalność  dedykowana jest dla osób, które interesują się psychologią dzieci i młodzieży oraz czują potrzebę pomagania młodym ludziom i są wrażliwi na ich problemy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Psychologii dzieci i młodzieży posiada wiedzę i kompetencje z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych i wspierających

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Psychologia dzieci i młodzieży będzie mógł być zatrudniony w szkołach i przedszkolach, instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych, firmach szkoleniowych, szeroko rozumianej psychoedukacji, sektorze instytucji i miejscach związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!