Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Osoby takie poddaje się resocjalizacji.

Istotą specjalności resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna jest opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a jako dyscypliny naukowej jest formowanie zaleceń i wdrażanie projektów zmian w procesie kształtowania człowieka.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Czego uczy się student resocjalizaji i wczesnej interwencji społecznej? Przede wszystkim diagnozowania przyczyn zaburzeń funkcjonowania społecznego człowieka oraz opracowywania adekwatnych metod postępowania z taką osobą. Uczy się pracy z wychowankiem w różnych środowiskach: ośrodkach penitencjarnych, profilaktyki oraz w środowisku otwartym.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna znaleźć zatrudnienie w szkołach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach specjalnych dla społecznie niedostosowanych i zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach pomocy społecznej, policji, aresztach śledczych i zakładach karnych.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!