Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

REKRUTACJA JUŻ OD 7 MAJA

Profesjonalna opieka i wychowanie jest współcześnie bardzo potrzebne. Studia w ramach specjalności adresowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach pomocy społecznej.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pomocy społecznej jest przygotowany do pracy w placówkach różnego typu, zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w każdym wieku – od niemowląt, dzieci i młodzież w wieku szkolnym aż po osoby starsze.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pomocy społecznej będzie mógł być zatrudniony w żłobkach, przedszkolach,  placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, szkołach, domach pomocy społecznej w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!