Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dziećmi, zorientowaną na diagnozę potrzeb i wsparcie prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych (bodźców) u dziecka. Metoda integracji sensorycznej (SI) jest kompleksową metodą terapii dzieci  z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce szkolnej. Program uwzględnia, obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, przedmioty przygotowujące studenta do prowadzenia diagnozy i terapii sensorycznej oraz aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka, a także jego rozwój fizyczny.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta Głównym celem specjalności „Integracja sensoryczna” na kierunku Pedagogika w KPSW jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy w obszarze terapii i diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i podstawowych oddziaływań diagnostycznych oraz terapeutycznych. Uzyska umiejętności w zakresie stosowania różnych form diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz zdobędzie umiejętności budowania prawidłowego kontaktu z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Integracja sensoryczna może pracować z dziećmi i młodzieżą, m. in. w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych), ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy poradniach specjalistycznych.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!