Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności Edukacja kaszubska na kierunku Pedagogika w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie  jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu Kaszub, regionie i jego specyfice.  W programie nauczania znajdują się ponadto treści dotyczące: edukacji historycznej i regionalnej, języka kaszubskiego, dziejów Kaszub i Pomorza, geografii i turystyki Kaszub, zwyczajów kaszubskich.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Efektywność każdej lokalnej społeczności determinuje wiele czynników. Czynniki te są związane z zasobami organizacji oraz jej otoczeniem. Ważnym czynnikiem jest świadomość siebie  – kim jestem, skąd pochodzę, jakie są moje korzenie. Te pytania będzie sobie stawił student specjalności Edukacja kaszubska. Na te pytania będzie się starał odpowiedzieć. 

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Edukacja kaszubska będzie mógł być zatrudniony jako animator życia społecznego, edukator w domu kultury lub muzeum.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!