PEDAGOGIKA

REKRUTACJA TRWA!

Pedagogika – nowe studia w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa od ponad 20 lat kształci między innymi w obszarze nauk społecznych.

Pedagogika (studia I stopnia, profil praktyczny) jest nową ofertą kształcenia w KPSW.

Projekt studiów został wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną a Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie tej oceny wyraził zgodę na utworzenie studiów pedagogicznych przez naszą uczelnię.  

Program studiów jest przygotowany przez pedagogów- praktyków. Program Pedagogiki w KPSW dzieli się na  przedmioty kształcenia kierunkowego (np. Wprowadzenie do pedagogiki, Pojęcia i systemy pedagogiczne, Podstawy wychowania, Podstawy kształcenia, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Zagrożenia społeczne, Podstawy logopedii, Współpraca pedagoga z rodzicami i środowiskiem lokalnym, Rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami, Metodologia badań pedagogicznych, Psychologia społeczna, Patologie społeczne, Projektowanie procesu edukacji i wychowania), przedmioty kształcenia ogólnego (np. Psychologia, Socjologia, Elementy filozofii), przedmioty kształcenia podstawowego (np. Historia edukacji i wychowania, Media społecznościowe, Warsztaty prezentacji i komunikacji),

Na drugim roku studiów następuje wybór specjalności. W programie studiów pojawiają się przedmioty kształcenia specjalnościowego – szczegóły na podstronach opisujących wszystkie 5. specjalności.  

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie absolwent naszej Uczelni będzie posiadał zaawansowaną wiedzę pedagogiczną. Będzie potrafił, integrując wiedzę z różnych dyscyplin, diagnozować i analizować teoretyczne i praktyczne wyzwania pedagogiczne z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego. 

trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

Edukacja kaszubska

Edukacja kaszubska

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!