Mądry wybór

Charakterystyka specjalnościi

Specjalność Kryminologia z elementami Kryminalistyki na kierunku Socjologia ma charakter interdyscyplinarny i pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi. Studia na tym kierunku są nastawione na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Zgłębiając  wiedzę na specjalności Kryminologia z elementami kryminalistyki  zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych technik kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym, a także poznasz zasady procesowo-wykrywcze wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych. Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny kryminologii, prawa czy psychologii.

Co będziesz robić w przyszłości?

  • Walczyć z przestępczością

  • Dbać o bezpieczeństwo

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

  • Wiktymologia
  • Problemy cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych. Cyberprzestępczość
  • Podstawy prawa. Prawo karne i kodeks karny.
  • Psychologia kryminalistyczna
  • Psychologia penitencjarna

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Kryminologia z elementami kryminalistyki, realizowanej na kierunku Socjologia, znajdą zatrudnienie jako w charakterze specjalistów, znajdujących w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organów ścigania, w tym m.in. w: Policji, służbach specjalnych, więziennictwie, służbach celnych, firmach ochroniarskich i detektywistycznych, instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, instytucjach pomocy społecznej.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!