Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Studia na kierunku socjologia, specjalność Doradztwo zawodowe i personalne, skierowane są do osób chcących pracować przy wspieraniu innych w rozwoju: trenerów, doradców, rodziców. Adresujemy je przyszłych menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników; trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa -zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. 

Co będziesz robić w przyszłości?

 • Pomagać innym w rozwoju

 • Motywować pracowników

 • Podwyższać jakość pracy

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Doradztwo zawodowe
 • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego
 • Zadania doradcy zawodowego w zależności od potrzeb klientów
 • Podstawy prawne w doradztwie zawodowym
 • Analiza rynku pracy
 • Instytucje rynku pracy , elastyczne formy zatrudnienia
 • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
 • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych
 • Motywowanie i wynagradzanie
 • Strategia i techniki poszukiwania pracy

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności będzie mógł być zatrudniony w publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz consultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego, szkolnych ośrodkach karier, Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; Centrach Pomocy Rodzinie; w działach zarządzania personelem (HR), działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych; organizacjach pozarządowych (NGO’s).

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!