Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Absolwenci specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne na kierunku Socjologia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kryminologii, socjologii, psychologii i prawa oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będą posiadali kompetencje w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem publicznym i logistyki w sytuacjach kryzysowych, problemów społecznych i strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i w UE, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof i naruszeń porządku publicznego.

Co będziesz robić w przyszłości?

 • Zarządzać bezpieczeństwem

 • Zarządzać sytuacjami kryzysowymi

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Zagadnienia kryminologii i wiktymologii
 • Współczesne zagrożenie terroryzmem
 • Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Techniki komunikacji, mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej
 • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego
 • Zagadnienia resocjalizacji
 • Rozwój społeczny i procesy dezorganizacji
 • Zjawiska patologii społecznej

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne będą mogli podjąć prace w następujących instytucjach :  w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!