I Konferencja naukowo - szkoleniowa

"Przemoc domowa - problem społeczny?"

11 października 2023 roku odbyła się w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej I konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Przemoc domowa – problem społeczny?” 

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. 
Konferencję otworzyli Pan Rektor KPSW Prof. Marcin Pliński wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Panem insp. Bogusławem Ziembą. 

Konferencja kompleksowo odpowiedziała na pytanie dotyczące przemocy domowej, od definicji problemu do poznania narzędzi, służących do walki z problemem.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komend powiatowych Policji z terenu Województwa Pomorskiego, przedstawiciele innych służb mundurowych m.in. żandarmerii wojskowej i służby więziennej.  
Kluczowa była także obecność przedstawicieli wszystkich Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinom z naszego województwa, a także przedstawicieli szkół średnich z powiatu wejherowskiego
 
W trakcie inauguracji spotkania w imieniu Powiatu Wejherowskiego list od starosty odczytał Pan Ludwik Zegzuła, Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego