III Promocja magisterska w KPSW!

4 kwietnia 2024 roku odbyła się III Promocja Magisterska w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.

Blisko 40 absolwentów odebrało swoje dyplomy ukończenia studiów II stopnia na kierunku Socjologia.

Wśród obecnych na uroczystości nie zabrakło promotorów prac dyplomowych, dr hab. Janusza Erenca, prof. KPSW, dr hab. Janusza Balickiego, dr hab. Anny Kłonkowskiej czy dr Alberta Popławskiego, a także nauczycieli akademickich KPSW mgr. Jacka Chmielewskiego, mgr. Piotra Zarzecznego, dr Justyny Zawadzkiej, dra. Andrzeja Sułkowskiego.

Galeria zdjęć.