Wizyta studyjna w ramach programu Erasmus+

W dniach 28-29 czerwca 2024 roku przedstawiciele Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyli rewizytę w partnerskiej Uczelni Vilnius Buisness Collage w Litwie. 

Uczelnię reprezentowali:

  • dr Beata Dudzińska – Dziekan Wydziału Społeczno-Przyrodniczego
  • mgr Joanna Warych – koordynator Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej KPSW
  • mgr Mateusz Schmidt – Kierownik Biura Kanclerza

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia, zapoznania się z litewskim systemem kształcenia. 
Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzania zabytkowej wileńskiej starówki – która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Galeria zdjęć.