KPSW Uczelnią Liderów 2020!

Podczas uroczystej Gali X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, która odbyła się 29 czerwca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa otrzymała certyfikat dla kierunku socjologia – studia I stopnia.

Fragment recenzji: „Recenzenci są zgodni, iż Uczelnia systematycznie rozwija swoją ofertę edukacyjną, realizując adekwatne do rynku pracy programy nauczania, przygotowując studentów do aktywnego życia zawodowego. Nawiązanie więzi z instytucjami naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także z zakładami opieki zdrowotnej są przejawem dbałości Uczelni o możliwie najlepsze przygotowanie absolwentów, wyposażenie ich w szerokie umiejętności i atrakcyjne rynkowo kompetencje.”