Koło Naukowe MBA - inauguracja

25 stycznia 2023 r. nastąpiła inauguracja pierwszego w historii Uczelni Studenckiego Koła Naukowego z zakresu nauk menadżerskich – Koło Naukowe MBA przy kierunku Zarządzanie. 
W trakcie inauguracji ukonstytuował się Zarząd Koła na czele z Prezesem stud. Stanisławem Lorenzem

Przedstawiono również plany pracy na najbliższe miesiące. 

Opiekunem Koła Naukowego MBA jest dr Justyna Zawadzka, a w inauguracji udział wzięli także m. in. dr inż Andrzej Sułkowski oraz przedstawiciele władz Uczelni.