Decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunek studiów „socjologia” (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w bieżącej edycji Konkursu.

Członkowie Komisji – recenzenci – badając kierunek Socjologia (studia I stopnia) w KPSW, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych – podmiotów współpracujących z Kaszubsko –  Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie.  Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

W bieżącej edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej zasiadali m.in. prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski – kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kula – kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.