I Gala Stypendialna KPSW

16 listopada 2023 o godzinie 17.00 w auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odbyła się Gala Stypendialna.

Kaszubsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje swoim studentom bogaty pakiet stypendiów. Są to stypendia Rektora, socjalne, specjalne oraz zapomogi. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat pozyskano na ten, cel 4,5 miliona złotych, a łącznie w ciągu całej działalności KPSW blisko 8 milionów złotych. Liczna grupa studentów KPSW kształci się za darmo i jeszcze na tym zarabia, gdyż stypendia znacząco przewyższają wysokości czesnego.

KPSW w 2023 roku obchodzi jubileusz 20-lecia. W tym szczególnym roku dla naszej społeczności akademickiej zainicjowano nowy zwyczaj w Uczelni a mianowicie uroczystą Galę Stypendialną, podczas której JM Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły w Wejherowie, prof. dr hab. Marcin Pliński,  osobiście wręczył informację o przyznaniu stypendium Rektora. Stypendium Rektora – w myśl ustawy o szkolnictwie wyższym – jest przyznawane za doskonałe wyniki w nauce.

Decyzję o przyznaniu stypendium Rektora KPSW odebrali studenci studiów licencjackich i magisterskich: Socjologii, Zarządzania oraz Pielęgniarstwa.

Tę szczególną uroczystość uświetnił okolicznościowy, dedykowany laureatom, występ zespołu Art’n’Voices – zdobywcy najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce: Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna (2021).

Podczas gali  stypendium rektora w wysokości  1000-1100  zł/ miesięcznie – odebrało  60 studentów.

Ponadto Uczelniana Komisja Stypendialna w bieżącym roku akademickim przyznała:

– stypendia socjalne w wysokości 1200 zł/miesięcznie – przyznano 47 studentów

– stypendia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 600-800 zł/ miesięcznie przyznano : 47 studentom

– zapomogi  w wysokości 1800 zł przyznano 6 studentom