Spotkanie z bronią

Spotkania z bronią

Na początku kwietnia wejherowscy maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 i Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie mieli okazję zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa, krótką charakterystyką broni, z akcentem na broń będącą aktualnie na wyposażeniu Policji i Sił Zbrojnych RP.

W trakcie studiów w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrze studenci będą realizowali przedmiot –Wyszkolenie strzeleckie, który będzie uczył bezpiecznej i rzetelnej obsługi broni.  

Każdy z uczniów miał szansę osobiście przygotować broń do strzelania oraz został poinformowany o technicznych zasadach strzelania.

Do dyspozycji maturzystów była to broń krótka (pistolety i rewolwery), pistolety maszynowe, oraz karabinki i strzelby gładkolufowe. Był to przekrój broni od końca II Wojny Światowej do konstrukcji współczesnych. 

Szkolenie z broni przygotował Pan Dariusz Leszczyński – Wieloletni współpracownik Wojskowej Akademii Technicznej – Zakładu Szkolenia Ogniowego, były pracownik Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego (trener Kadry Narodowej Wojska Polskiego w strzelectwie), stały współpracownik Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (Trener Kadry Narodowej ds. broni i amunicji)