Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w KPSW – wręczenie decyzji o utworzeniu studiów II stopnia