II Promocja Magisterska

II Promocja Magistarska

11 maja 2023 roku ponad 40 absolwentów kolejnej edycji studiów magisterskich otrzymało swoje dyplomy. 

Uroczystość, która wpisuję się w jubileusz 20-lecia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, przyciągnęła wielu gości. 

Wśród obecnych na sali byli Pani dr Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego, Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, Pan Tomasz Herrmann – Wicestarosta Powiatu Puckiego, Pan Ludwik Zegzuła, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Pani Jolanta Król, członkini Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Szczególne podziękowania za obecność kierujemy do Pani mł. insp. Anny Kos – Komendanta Powiatowego Policji w Wejhrowie, oraz Pana mł. bryg. Marka Lniskiego, zastępcy Komendata Powiatowego Straży Pożarnej w Wejherowie