Dyplomatorium 2023

Dyplomatorium 2023

6 lipca 2023 roku kolejna grupa absolwentów socjologii I stopnia opuściła mury Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. 

Tegoroczni absolwenci ukończyli specjalności:

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne i problemy społeczne

W trakcie Uroczystości J.M. Rektor został uhonorowany medalem 380-lecia Miasta Wejherowa

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele służb mundurowych, współpracujących z naszą Uczelnią: 

  • mł. ins. Anna Kos – Komendant Powiatowa Policji w Wejherowie
  • st. bryg. Jacek Niewęgłowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 
  • mjr Urszula Olszewska – rzeczniczka prasowa Aresztu Śledczego w Wejherowie

Lokalni samorządowcy 

  • Arkadiusz Kraszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa 
  • Tomasz Herrmann – Wicestarosta Powiatu Puckiego 
  • Grzegorz Dziewięcin – Sekretarz Gminy Gniewino 

Oraz przedstawiciele parlamentarzystów:

  • Bogdan Sokołek – dyrektor biura poselskiego Kazimierza Plocke 
  • Grzegorz Kuleta – dyrektor biura senatorskiego Sławomira Rybickiego