20 lecie KSPW na Studiach Podyplomowych

Spotkanie słuchaczy KPSW

Ostatni zjazdowy weekend na studiach podyplomowych był okazją do kontynuowania świętowania 20-lecia naszej Uczelni. 

Słuchacze kierunków:

  • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  • Kadry i Płace w praktyce
  • Zarządzanie Oświatą – menager oświaty 

spotkali się wspólnie na słodkim poczęstunku.

Symbolicznego cięcia tortu dokonała Pani dr Beata Dudzińska – Dziekan KPSW, której słuchacze osobiście podziękowali za trud organizacji i dbałość o każdy element procesu studiowania. 

Studia podyplomowe w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od lat cieszą się uznaniem słuchaczy i pracodawców.