Najczęściej zadawane pytania

Jakie są warunki przyjęcia na studia?

Kolejność zgłoszeń. Rekrutacja rozpoczyna się 7 maja 2024 r.

Uwaga! W 2022 roku ze względu na zainteresowanie ofertą studiów, na jednym z kierunków w połowie sierpnia zabrakło miejsc.

 Jakie są progi punktowe i czy znaczenie mają przedmioty zdawane na maturze?

Podstawą jest zdana matura. Nie punkty czy przedmioty.

 W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym?

 • Studia stacjonarne (dawna nazwa: dzienne) – od poniedziałku do czwartku
 • Studia niestacjonarne (dawna nazwa: zaoczne) licencjackie i magisterskie: Socjologia, Pedagogika, Zarządzanie, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne – tylko soboty i niedziele. Średnio 2 zjazdy w miesiącu z czego jeden realizowany jest w trybie on-line.
 • Studia stacjonarne-weekendowe – kierunek Pielęgniarstwo – czwartek, piątek, sobota, niedziela – w każdy z tych dni od 8.30 do 20.30. Każdy czwartek, piątek, sobota i niedziela w miesiącu. Wyjątkiem są zjazdy w czasie których przypada dzień ustawowo wolny od pracy.

Standard kształcenia na tym kierunku dopuszcza nie więcej niż 10% kształcenia  online. Nie dotyczy to ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – te w 100% są realizowane stacjonarnie.

Ile wynoszą opłaty za studia?

Czesne w KPSW jest gwarantowane umową pomiędzy studentem a Uczelnią – nie zmienia się  poprzez cały okres studiów. Nie podwyższamy opłat w trakcie kształcenia – za każdy rok czy semestr  płacisz równą kwotę – przez wszystkie lata studiów.

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Kiedy wybierana jest specjalność?

 • Na studiach licencjackich na II lub IV semestrze w zależności od kierunku, na studiach magisterskich w pierwszym semestrze.
 • Pielęgniarstwo w systemie szkolnictwa wyższego w RP nie ma specjalności.

 Czy Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktyki zawodowej?

Tak, student wybiera miejsca praktyki z listy przygotowanej przez Uczelnię lub może  samodzielne wyszukać miejsce odbywania praktyki.

 Kiedy odbywa się ogłoszenie wyników rekrutacji?

 • Studia stacjonarne – 21 sierpnia 2024 r.
 • Studia niestacjonarne – 22 sierpnia 2024 r.

 

PROCES REJESTRACJI

Czy dokumenty kandydat musi składać osobiście?

Można zrekrutować się online i  dostarczyć do biura rekrutacji KPSW niezbędne dokumenty w terminie do 14 dni od daty rejestracji.

Czy muszę rejestrować się on-line?

Nie, możliwa jest również rekrutacja tradycyjna w siedzibie Uczelni. Kandydat dostarcza osobiście komplet dokumentów do biura rekrutacji.

 Jakie dokumenty są wymagane?

 1. Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu) – studia licencjackie
 2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich (w przypadku zgłoszenia na studia magisterskie).
 3. Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej 85 zł oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł, nr konta ING Bank Śląski S.A.

29 1050 1764 1000 0090 3230 0809

 1. Fotografia – zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej
 2. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy tylko kandydatów na studia na kierunku Pielęgniarstwo). Skierowanie imienne kandydat otrzymuje w Uczelni z chwilą złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 Czy zaświadczenie lekarskie są wymagane na inne kierunki niż Pielęgniarstwo?

Nie, zaświadczenie lekarskie jest niezbędne tylko w przypadku kierunku Pielęgniarstwo.

Czy zaświadczenia lekarskie na Pielęgniarstwo są wymagane podczas rekrutacji? Czy mogę donieść je później?

W chwili dostarczenia dokumentów kandydat na kierunek Pielęgniarstwo otrzymuje imienne skierowanie na badania lekarskie. Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego i dostarczenie go do Biura Rekrutacji jest warunkiem niezbędnym aby ukończyć proces rekrutacji.

 Czy uczelnia ma podpisaną umowę z placówką medyczną do wykonania badań lekarskich?

Tak, Uczelnia ma podpisane stosowne umowy. Opłatę za badanie ponosi kandydat na studia na kierunku Pielęgniarstwo.

 Czy w czasie trwania studiów mogą się zmienić opłaty za studia?

Nie, Uczelnia nie podnosi opłat za czesne podczas trwania studiów.

Jakie systemy płatności są dostępne?

Semestralne oraz w systemie ratalnym.

 Jakie stypendia oferuje Uczelnia?

Stypendia Rektora (wcześniejsza nazwa: naukowe), socjalne, sportowe, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.