Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo!

W sierpniu 2022 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa przeszła pozytywnie wizytę akredytującą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Efektem jest uzyskanie Certyfikatu Ministra Zdrowia potwierdzającego uzyskanie akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo (pierwszego stopnia) na okres 3 lat.