Certyfikat Ministra Zdrowia

Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo! W sierpniu 2022 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa przeszła pozytywnie wizytę akredytującą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Efektem jest uzyskanie Certyfikatu...

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023! 1 października 2022 roku Uroczyście zainaugurowaliśmy dziewiętnasty Rok Akademicki w wejherowskiej Uczelni.  Wchodząc w rok jubileuszu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zainaugurowaliśmy studia na...

Zostań pomorskim policjantem

Zostań pomorskim policjantem! Partner Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi nabór do służby. Zawód policjanta to wyzwanie ale i ciekawa praca,...

Inauguracja Roku Akademickiego 2021-2022

Nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęty!  Wykład inauguracyjny  „Epidemia XXI wieku. Niewydolność serca” – wygłosił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, ...

Bezgotówkowe świadczenia

Bezgotówkowe świadczenia społeczne Partner Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię społeczną dotyczącą bezgotówkowej formy pobierania świadczeń.  Bezgotówkowe świadczenia to nowoczesne rozwiązania, które...