Doradztwo zawodowe i personalne

Charakterystyka specjalności:

Studia na kierunku socjologia, specjalność Doradztwo zawodowe i personalne, skierowane są do osób chcących pracować przy wspieraniu innych w rozwoju: trenerów, doradców, rodziców. Adresujemy je przyszłych menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników; trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa -zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. 

Wybrane przedmioty:
  • Doradztwo zawodowe
  • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego
  • Zadania doradcy zawodowego w zależności od potrzeb klientów
  • Podstawy prawne w doradztwie zawodowym
  • Analiza rynku pracy
  • Instytucje rynku pracy , elastyczne formy zatrudnienia
  • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
  • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych
  • Motywowanie i wynagradzanie
  • Strategia i techniki poszukiwania pracy
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalności będzie mógł być zatrudniony w publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz consultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego, szkolnych ośrodkach karier, Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; Centrach Pomocy Rodzinie; w działach zarządzania personelem (HR), działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych; organizacjach pozarządowych (NGO’s).

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.