Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne

Charakterystyka specjalności:

Absolwenci specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne na kierunku Socjologia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kryminologii, socjologii, psychologii i prawa oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będą posiadali kompetencje w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem publicznym i logistyki w sytuacjach kryzysowych, problemów społecznych i strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i w UE, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof i naruszeń porządku publicznego.

Wybrane przedmioty:
  • Zagadnienia kryminologii i wiktymologii
  • Współczesne zagrożenie terroryzmem
  • Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
  • Techniki komunikacji, mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej
  • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego
  • Zagadnienia resocjalizacji
  • Rozwój społeczny i procesy dezorganizacji
  • Zjawiska patologii społecznej
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne będą mogli podjąć prace w następujących instytucjach :  w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.