Zarządzanie projektami

Charakterystyka specjalności:

Nowa specjalność w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej, a zarazem jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. W ramach oferty programowej na kierunku Ekonomia znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Studia na specjalności zarządzanie projektami umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: budowania własnego potencjału kierownika projektu, komunikowania się zespołu w projekcie i z interesariuszami, a także całościowego zarządzania projektem (planowaniem, finansowaniem, realizacją i kontrolą) ?

Wybrane przedmioty:
  • Analiza opłacalności projektu
  • Kierowanie zespołem projektowym
  • Komunikowanie  w projekcie
  • Metody zarządzania projektami
  • Planowanie i organizowanie projektu
  • Zarządzanie projektem międzyorganizacyjnym
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zarządzanie zespołem wielokulturowym
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze  kierownika projektu (określanym również jako: project manager, lider projektu), asystenta kierownika projektu, specjalisty do spraw zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, przygotowania projektów dla organizacji NGO lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia projektów w ramach własnej działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.