Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Charakterystyka specjalności:

Specjalność rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na kierunku Ekonomia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości, a uzyskane kompetencje pozwolą na usprawnienie pracy w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstwa. Specjalizacja zapewnia uzyskanie umiejętności do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także ustalania wysokości i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu księgowości i finansów podmiotów gospodarczych. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  finansisty i księgowego, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Poprzez połączenie wiedzy z umiejętnością jej zastosowania absolwent otrzymuje podstawy do efektywnej realizacji zadań bieżących organizacji i instytucji, jak również kreowania nowych rozwiązań, w tym pracy na własny rachunek.

Wybrane przedmioty:
  • Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych
  • Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Prawo pracy teoria i praktyka
  • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność oraz zatrudnianych pracowników
  • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według prawa polskiego i międzynarodowego
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Zarządzanie finansami
  • Analiza finansowa
  • Prawo karno – skarbowe
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent będzie  przygotowany do pracy w charakterze menadżera/kierownika, specjalisty i pracownika biurowego w instytucjach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych w działach finansowych i księgowych. Specjalizacja przygotowuje również do efektywnego zarządzania własną działalnością gospodarczą. Oferuje możliwość podjęcia pracy na adekwatnych stanowiskach w organizacjach pozarządowych i fundacjach.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.